Decem Pharma Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
Decem Pharma Oy:n hallinnoimien sivujen kautta mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista.

1. Rekisterinpitäjä

Decem Pharma Oy

Yhteystiedot:
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Decem Pharma Oy / Erno Lehtovirta
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
+358 50 430 5992
erno.lehtovirta@decempharma.fi

2. Rekisterit

Decem Pharma Oy ei kerää automaattisesti mitään henkilötietoja käyttäjistä. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos sivuston käyttäjä itse lähettää sivujen kautta tai sähköpostilla tietoja itsestään (esimerkiksi lomakkeen kautta), saatetaan tietoja kerätä rekisteriin.

Näitä rekistereitä ovat:

 • Asiakasrekisteri
 • Tuotevirherekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • tuotevirheiden ilmoittaminen ja hoitaminen
 • lakien velvoitteiden täyttäminen
 • mahdollisten kilpailujen tai arvontojen toteuttaminen

Rekistereiden tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakas- ja tuotevirherekisteri sisältävät seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite (jos annettu)
 • sähköposti (jos annettu)
 • puhelinnumero (jos annettu)

Asiakastiedot

 • tiedot käytetyistä tuotteista / palveluista

5. Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjän itsensä antamina joko sivustojen, sähköpostin tai puhelinkeskustelujen kautta.

6. Tietojen luovutus

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Mikäli tuotevirheiden tai haittavaikutusten hoitaminen niin edellyttää, saatetaan tietoja luovuttaa esimerkiksi viranomaisille tai tuotteen valmistajalle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksessa.

7. Rekisterin suojaukset

Rekistereihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Ainoastaan Decem Pharma Oy:n osoittamilla työntekijöillä on pääsy rekistereihin. Rekisterin ylläpidossa ja suojauksessa noudatetaan tarpeen mukaisia tietosuojakäytäntöjä.

8. Säilytysaika

Rekistereiden tietoja säilytään asioiden hoitamiseen tarvittavan ajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen erno.lehtovirta@decempharma.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html